Nöropazarlama: Tanım ve Uygulama Yöntemleri

noropazarlamatanimveuygulamayontemleri

Nöropazarlama, müşterilerin satın alma kararlarını belirlerken göz takibi ve beyin aktivitelerini inceleyerek ölçümleyen bir pazarlama stratejisidir. Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama bilimlerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır ve tüketici davranışlarını anlamak için kullanılır. Bu strateji, bilimsel teknikler (fMRI, EEG, göz takibi vb.) kullanarak kişinin karar verme sürecindeki davranışlarını ve duygusal tepkilerini belirler.

Fizyolojik ölçümler, beyin aktivitesi takibi ve göz takibi yöntemleri kullanılarak yapılan araştırmalar sonucunda pazarlama stratejileri optimize edilebilir. Marka, reklam veya ürünlere verilen tepkiler ölçümlenerek tüketici deneyimi geliştirilir. Bu çalışmalar sonucunda:

 • Pazarlama stratejileri optimize edilebilir.
 • Etkili pazarlama kampanyaları oluşturulabilir.
 • Olumlu marka algısı oluşturmak için çalışmalar yapılabilir.
 • Marka sadakati artırıcı faaliyetler yürütülebilir.
 • Ürünler için Ar-Ge çalışmaları yapılablir.
 • Yeni bir fiyat politikası oluşturulabilir.
 • Tüketicinin duygusal tepkileri tespit edilerek optimize çalışmalar planlanabilir.

Nöropazarlama Nasıl Uygulanır?

Nöropazarlama, modern pazarlama tekniklerinden biridir ve insan davranışları ile beyin ve sinir sistemi arasındaki ilişkiyi analiz eder. Bu analizler, tüketicilerle bağlantı kurabilmek için temel adımlar içerir:

 1. Nöropazarlama araştırması için sorular belirlenmelidir.
 2. Ulaşılmak istenen hedef kitleyi anlamak önemlidir ve bu aşamada hedef kitle hakkında bilgi toplanmalıdır.
 3. Araştırma yapılacak ürün veya materyaller belirlenmelidir.
 4. Uygun nöropazarlama yöntemi seçilmelidir (Göz takibi, beyin dalgalarının izlenmesi, vb.).
 5. Testler yapılırken veriler toplanmalı ve kaydedilmelidir.
 6. Toplanan veriler, analiz yöntemleriyle incelenmeli ve analiz edilmelidir.
 7. Analizler, uzmanlar tarafından raporlanmalı ve yorumlanmalıdır.
 8. Elde edilen sonuçlara dayanarak Ar-Ge çalışmaları başlatılmalıdır.

Nöropazarlama Teknikleri Nelerdir?

Nöropazarlama, beyin tarama araçları ve biyometrik ölçümler gibi çeşitli tekniklerle uygulanır:

 1. FMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin işlevlerini ve değişikliklerini ölçmek için kullanılır.
 2. EEG (Elektroensefalografi): Beyin dalgalarını izlemek için kullanılır.
 3. Göz Takibi: Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek dikkatlerini nereye odakladıklarını belirlemek için kullanılır.
 4. SSPT (Durağan Durum Probu Topografi): Beynin belirli bölgelerinin aktivitesini izlemek için kullanılır.
 5. PET (Pozitron Emisyon Tomografisi): Doku ve organ işlevlerini incelemek için kullanılır.
 6. TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon): Beyin aktivitesini düzenlemek için kullanılır.
 7. Deri İletkenlik Testi: Sinir sistemine verilen tepkileri ölçmek için kullanılır.
 8. Örtük Çağrışım Testi: Bilinçaltı çağrışımları ölçmek için kullanılır.
 9. Yüz İfade Tanımlama: Yüz ifadelerini ve duygusal tepkileri belirlemek için kullanılır.

21.03.2024

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası Üzerinden ulaşabilirsiniz