Komandit Şirket Nedir?

komanditsirketnedir

Girişimcilerin ve işletme sahiplerinin, işlerini büyütmek ve sürdürmek için tercih edebilecekleri çeşitli işletme yapıları vardır. Bu yapılar arasında, özellikle sermaye ortaklığını ve riski paylaşmayı ön planda tutan bir model olan komandit şirketler önemli bir yer tutar. Bu makalede, "Hiosis" olarak da adlandırılan komandit şirketleri daha yakından inceleyeceğiz.

Komandit Şirketin Tanımı

Komandit şirket, en az bir ortağın sınırsız sorumluluk taşıdığı, diğer ortakların ise yalnızca koydukları sermayeyle sınırlı bir sorumlulukları olduğu bir işletme yapısıdır. Bu tür bir şirkette, ortaklardan bir kısmı sadece sermaye koymakla yükümlüdür ve bunlar sınırlı ortaklar olarak adlandırılırken, diğerleri ise işletmeyi yönetme ve idare etme sorumluluğunu taşır ve bunlar da komanditer ortaklar olarak bilinir.

Komandit Şirketin Özellikleri

 1. Ortaklık Yapısı: Komandit şirket, en az bir tane sınırlı sorumlu ortak ve bir veya daha fazla komanditer ortağın bulunduğu bir ortaklık yapısına sahiptir. Sınırlı ortaklar, yalnızca koydukları sermayeyle sınırlı bir risk taşırken, komanditer ortaklar işletmenin yönetiminden ve günlük operasyonlarından sorumludur.

 2. Sermaye Katkısı: Sınırlı ortaklar, şirketin sermayesine belirli bir miktar katkıda bulunurlar ve bu katkı, işletmenin faaliyetlerini yürütmek için kullanılır. Komanditer ortaklar ise sadece sermaye koymakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin yönetimine katılır ve karar alma süreçlerine dahil olurlar.

 3. Sorumluluk: Sınırlı ortaklar, koydukları sermaye ile sınırlı sorumluluk taşırlar. Yani, işletme borçları veya yükümlülükleri nedeniyle kişisel varlıklarıyla sorumlu değillerdir. Ancak, komanditer ortaklar sınırsız sorumluluk taşır ve işletmenin borçlarından dolayı kişisel varlıklarıyla sorumlu olabilirler.

 4. Yönetim ve Karar Alma: Komandit şirkette, komanditer ortaklar genellikle işletmenin yönetiminde etkin bir rol oynarlar. Karar alma süreçlerine katılırlar ve işletmenin stratejik hedeflerini belirlerler. Sınırlı ortaklar genellikle pasif bir rol oynarlar ve yönetimde doğrudan yer almazlar.

 5. Yasal Statü ve Denetim: Komandit şirket, yerel yasalara göre resmi olarak tescil edilmiş ve belirli düzenlemelere tabi olan bir işletme yapısıdır. Vergi ve denetim konularında belirli yasal gerekliliklere uymak zorundadırlar.

Avantajları ve Dezavantajları

Komandit şirketin bazı avantajları şunlardır:

 • Risk Paylaşımı: Sınırlı ortaklar, yalnızca koydukları sermaye ile sınırlı bir risk taşıdıkları için kişisel varlıklarını korurlar.
 • Ortaklık Esnekliği: İşletmenin yönetimine aktif katılım sağlamak isteyenler için ideal bir yapıdır.
 • Vergi Avantajları: Bazı durumlarda, komandit şirketler vergi avantajlarından yararlanabilirler.

Ancak, dezavantajları da vardır:

 • Sorumluluk Farkı: Komanditer ortaklar, sınırsız sorumluluk taşıdıkları için kişisel varlıkları risk altındadır.
 • Yönetim Sorunları: Komandit şirketlerde karar alma süreçleri karmaşık olabilir ve ortaklar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir.
 • Sınırlı Serbesti: Sınırlı ortaklar, işletmenin yönetimine katılamazlar ve pasif bir rol oynamak zorundadırlar.

Sonuç

Komandit şirketler, işletme sahipleri için çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sunar. Sermaye ve riskin paylaşılması, işletmenin yönetimi konusunda esneklik ve vergi avantajları gibi faktörler, girişimcilerin bu işletme yapısını tercih etmelerine neden olabilir. Ancak, sınırlı ve komanditer ortaklar arasındaki sorumluluk ve yönetim konuları dikkate alınmalıdır. Her durumda, bir işletme kurarken, uzman danışmanlık almak ve yasal gereklilikleri dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

30.03.2024

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası Üzerinden ulaşabilirsiniz