Sevk İrsaliyesi Nedir?

sevkirsaliyesinedir

Sevk irsaliyesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak düzenlenen transfer belgeleridir. Bu belgeler, malın bir yerden başka bir yere taşınması sürecinde resmi bir kayıt olarak kullanılır. İster elektronik ister fiziksel olarak düzenlenmiş olsun, sevk irsaliyesi, malın sahibi, alıcısı ve miktarı gibi önemli bilgileri içerir.

Sevk İrsaliyesi ve Fatura Arasındaki Fark

Sevk irsaliyesi ve fatura arasındaki temel fark, içeriklerinde yer alan bilgilerdir. Sevk irsaliyesi, malın taşınma işlemi sırasında düzenlenir ve malın sahibi ile alıcısı gibi nakil bilgilerini içerir. Fatura ise, satış işlemini belgeleyen ve gerçekleşen ticaretin detaylarını içeren bir dokümandır. Bu nedenle, sevk irsaliyesi bir fatura yerine geçmez.

Sevk İrsaliyesinde Yer Alması Gereken Bilgiler

Bir sevk irsaliyesi düzenlerken aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

  • Sevk İrsaliyesi ibaresi
  • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü
  • Gönderilen malın cinsi ve miktarı
  • İrsaliyeyi düzenleyen kişinin veya şirketin adı, soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
  • Alıcının adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
  • Malın kime ve nereye gönderildiği
  • Malın taşıyana teslim tarihi ve irsaliye numarası
  • Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları

Sevk İrsaliyesi Düzenleme Zorunluluğu

Sevk irsaliyesi, malın taşınması sırasında hem satıcı hem de alıcı tarafından düzenlenmek zorundadır. Belge en az üç nüsha olarak hazırlanmalı ve iki nüshası taşınan mal ile birlikte bulunmalıdır. Düzenleme tarihi ve sevk tarihi, aynı olsa bile belgede ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu tarihlerin eksik veya yanlış yazılması durumunda belge geçersiz sayılır.

Sonuç

Sevk irsaliyesi, malın taşınması sırasında gerekli olan yasal bir belgedir ve hem ticari faaliyetlerinizin düzenli ve yasal bir şekilde yürümesini sağlar hem de olası sorunların önüne geçer. İşletmenizde doğru şekilde sevk irsaliyesi düzenleyerek, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilir ve ticaret süreçlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.

04.07.2024

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası Üzerinden ulaşabilirsiniz